Skip to content Skip to footer

Nie pozwól, by interesy stały ponad przyrodą, prawem i społeczeństwem!

Nie pozwól, by interesy stały ponad przyrodą, prawem i społeczeństwem!

slide1 wyraź sprzeciw Dziś Łysiec
Jutro Giewont
Wyślij apel

Łysiec.

Jeden z głównych szczytów Gór Świętokrzyskich.

Serce Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Miejsce, gdzie przeszłość geologiczna splata się z dziką przyrodą dawnej Puszczy Jodłowej i historycznymi śladami pozostawionymi przez naszych słowiańskich przodków.

Niezwykły. Urzekający. Magiczny.

Zagraża mu chciwość.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wyciąć z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego 1,35 ha na szczycie Łyśca, pod pretekstem bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych. Na terenie planowanego wyłączenia znajduje się między innymi pobenedyktyński klasztor zajmowany obecnie przez oblatów, którego gospodarze już wielokrotnie wcześniej dopuszczali się szkodliwych dla przyrody ingerencji w obszarze parku narodowego. Zniesienie ochrony parkowej na szczycie Łyśca to zielone światło dla kolejnych działań uderzających w dziedzictwo przyrodnicze i historyczne tego miejsca.

Co oznacza wyłączenie 1,35 ha ze szczytu Łyśca?

Dla przyrody i kultury

  • naruszenie ciągłości parku narodowego, który już dziś boryka się z rozdrobnieniem;
  • narażenie na degradację porastających Łysiec roślin (m.in. ściśle chronionych i zagrożonych wyginięciem porostów, paproci i grzybów);
  • zakłócanie spokoju zamieszkujących tu zwierząt, w tym nietoperzy (m.in. mopka zachodniego, borowca wielkiego i nocka) oraz ptaków (puszczyka, dzięcioła czarnego, krogulca i wielu innych);
  • zagrożenie siedlisk, dla których powołany tu został obszar Natura 2000;
  • zwiększoną presję na otaczające szczyt Łyśca zabytki archeologiczne.

Dla oblatów

 

  • niekontrolowaną organizację imprez masowych;
  • możliwość niekontrolowanego podejmowania na szczycie tysięcy pojazdów w ramach pielgrzymek motocyklistów;
  • dowolność we wprowadzaniu na szczycie Łyśca obcych i inwazyjnych gatunków roślin;
  • dodatkowy argument w ubieganiu się o przejęcie/zakup tego terenu na własność i przekształcanie go według uznania.

Nie pozwól, by doraźne interesy stały ponad przyrodą, prawem i społeczeństwem!

Dziś Łysiec, jutro Giewont

Nikt nie zapewni, że szczyt chciwości ograniczy się do Łyśca. Skoro będzie można wyciąć serce Świętokrzyskiego Parku Narodowego, nic nie stanie na przeszkodzie, żeby za chwilę wyciąć z Tatrzańskiego PN Giewont czy drogę do Morskiego Oka, z Gorczańskiego – schronisko na Turbaczu, a z Białowieskiego – Ośrodek Hodowli Żubrów.